We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Co musisz wiedzieć o bateriach kondensatorów?

1. Co to jest bateria kondensatorów?

Bateria jest urządzeniem służącym do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Składa się zazwyczaj z kilku członów kondensatorowych, regulatora oraz osprzętu pomocniczego. W zależności od zapotrzebowania na moc bierną regulator automatycznie załącza odpowiednią ilość członów aby utrzymać współczynnik mocy cosinus fi (cos φ) na wymaganym poziomie. Człon kondensatorowy składa się z kondensatora energetycznego, stycznika, zabezpieczeń oraz, w niektórych typach baterii, z dławika odstrajającego.

rys.1

Rys.1. Widoczne na zdjęciu elementy, to człony kondensatorowe (o różnej pojemności),
będące "sercem" każdej baterii do kompensacji mocy biernej.

2. Jak jest jednostka określająca moc baterii?

Baterie kondensatorów "wytwarzają" moc bierną pojemnościową (kompensującą moc bierną indukcyjną), której jednostką jest "kilowar" (kVAr).

3. Czy bateria kondensatorów jest sprawdzonym rozwiązaniem?

Bateria kondensatorów jest sprawdzonym rozwiązaniem, jednak stosowanym do niedawna tylko w średnich i dużych zakładach przemysłowych, co wynikało z faktu, że tylko tacy odbiorcy byli rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej. Pojawienie się nowoczesnych elektronicznych liczników energii elektrycznej spowodowało, że rozliczeniem za energię bierną indukcyjną zostali objęci również mniejsi odbiorcy. Skuteczność baterii jest w 100% sprawdzona, a warunkami sukcesu są prawidłowy dobór urządzenia i jego poprawna instalacja.

4. Kto może zastosować baterię kondensatorów?

Baterię kondensatorów (lub kompensator) może zastosować każdy odbiorca, który jest rozliczany za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i ponosi z tego tytułu opłaty. Należy jedynie sprawdzić po jakim czasie inwestycja się zwróci i czy będzie to ekonomicznie opłacalne.

5. Jakie są rodzaje baterii kondensatorów?

Z uwagi na różną charakterystykę sieci i odbiorników w poszczególnych zakładach, stosuje się cztery podstawowe rodzaje baterii kondensatorów:

rys.2

Rys.2. Widoczne na zdjęciu dławiki odstrajające, podłączone w szafie baterii, zmniejszają ilość odkształceń prądu
wpływających do poszczególnych członów baterii.

6. Po jakim czasie zwraca się koszt zakupu i instalacji baterii?

Bateria zwraca się często już po kilku miesiącach. Biorąc pod uwagę, że żywotność prawidłowo dobranego urządzenia wynosi co najmniej kilkanaście lat jest to pewna i świetna inwestycja, która w ciągu swojej pracy zwróci się nawet 20-krotnie.

7. Czy zainstalowanie baterii zwiększy pobór energii czynnej?

Nie, bateria wytwarza jedynie energię bierną pojemnościową, kompensując tym samym energię bierną indukcyjną pobieraną przez urządzenia odbiorcy. Bateria pobiera niewiele energii czynnej, jednocześnie zmniejszając straty energii w przewodach i transformatorach. Należy więc oczekiwać ze zużycie energii czynnej nie zmieni sie lub nieznacznie zmaleje.

8. Czy zainstalowanie baterii wymaga zgody dostawcy energii energii elektrycznej?

Nie ma żadnego wymogu informowania dostawcy o montażu urządzenia. Baterie do kompensacji mocy biernej są całkowicie legalne i nie zaburzają pomiaru energii elektrycznej.

9. Czy baterie kondensatorów wymagają obsługi?

Baterie są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają obsługi. Regulator na podstawie pomiaru załącza człony kondensatorowe o odpowiedniej mocy w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie wymaganego współczynnika mocy cosinus fi [cos φ] (regulator baterii operuje cosinusem, natomiast fakturze za energię elektryczną podaje się tangens fi [tg φ], ze względu na łatwiejsze jego wyliczenie i większą obrazowość). Konieczna jest jedynie okresowa konserwacja urządzenia polegająca na wymianie filtrów w nawiewach szafy.

10. Jak wygląda procedura doboru baterii?

Kluczową sprawą przy zakupie baterii jest jej właściwy dobór. Istnieje wiele rodzajów baterii, przeznaczonych do pracy w różnych warunkach, które różnią się zarówno konstrukcyjnie jak i cenowo. Od prawidłowego doboru baterii zależy jak długo będzie ona prawidłowo pracować. Źle dobrana bateria szybko ulegnie awarii, a nawet może stanowić zagrożenie, dlatego istotne jest aby dobór baterii powierzyć specjalistom. Aby prawidłowo dobrać baterię najpierw przeprowadzany jest pomiar profilu mocy oraz odkształceń. Na jego podstawie określa się moc urządzenia, typ i inne istotne parametry.

11. Czy aby dobrać baterię trzeba wykonać pomiar?

Tak, wykonanie pomiaru jest jedyną metodą gwarantującą, że urządzenie będzie pracować bezawaryjnie przez wiele lat i jego moc będzie dobrana optymalnie do potrzeb konkretnego zakładu. Faktura za energię elektryczną może służyć jedynie do określenia orientacyjnych kosztów urządzenia. Nie uzyskamy natomiast na jej podstawie żadnych informacji odnośnie odkształceń prądu, napięcia, zagrożenia rezonansem oraz wymaganego stopniowania.

12. Czy zastosowanie baterii kondensatorów całkowicie wyeliminuje koszty energii biernej indukcyjnej?

W większości przypadków zastosowanie baterii kondensatorów całkowicie eliminuje opłaty za energię bierną indukcyjną. W pozostałych przypadkach uzyskuje się redukcję tych opłat o około 90%.

13. Czy zastosowanie baterii o większej mocy niż wymagana da lepsze efekty?

Zastosowanie większej baterii nie przyniesie dodatkowych oszczędności. Taki rozwiązanie prowadzi jedynie do niewykorzystania części członów, z których złożone jest urządzenie (nigdy nie zostaną załączone). W przypadku znacznego przewymiarowania baterii może okazać się, że w okresach mniejszego poboru mocy urządzenie nie będzie w stanie poprawnie kompensować, ponieważ moc najmniejszego członu baterii będzie zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania. W efekcie, posiadając tak dobrane urządzenie można nadal ponosić opłaty za enegię bierną indukcyjną.

Spis artykułów:

Do początku strony...