We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Spis artykułów:

Oświetlenie sterowane automatycznie i dostosowujące się do aktualnej sytuacji wielu osobom kojarzy się wyłącznie z oświetleniem architektonicznym lub scenicznym i jest traktowane jako gadżet, którego celem jest uzyskanie wyłącznie efektu artystycznego. W budynkach biurowych rzadko wykracza się poza sterowanie z użyciem czujników ruchu...

Każdy przedsiębiorca dobrze wie jak istotne we współczesnym zarządzaniu są informacje. Im więcej wiemy, tym jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać nasze możliwości i optymalizować procesy. Dlatego tak istotne jest posiadanie informacji nie tylko o zużyciu energii elektrycznej lecz także o innych jej parametrach, profilu dobowym, rozpływie na poszczególne odbiory...

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, zakładzie produkcyjnym i biurowcu możliwe jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej bez szkody dla normalnego funkcjonowania obiektu. Cena energii elektrycznej jest coraz wyższa, a kolejne regulacje prawne i wzrost kosztów paliw nie wróżą zmiany tej sytuacji, dlatego warto już dziś zastanowić się czy można obniżyć ilość zużywanej energii elektrycznej...

Obecnie wielu odbiorców energii kuszonych jest ofertami zmiany sprzedawcy, które z założenia mają spowodować obniżenie naszego rachunku za prąd. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok całość procedury przeprowadza za nas nowy sprzedawca, a my nie ponosimy żadnych opłat. Gdy procedura dobiegnie końca zamiast jednej faktury za prąd dostawać będziemy dwie...

Małe i średnie firmy często nie zatrudniają etatowych elektryków. Rachunkami i energią elektryczną zajmuje się sam właściciel bądź osoba przez niego wyznaczona, nie posiadająca jednak wykształcenia stricte elektrycznego. Tymczasem aby zmniejszyć rachunki za energię wcale nie trzeba być elektrykiem. Poniżej przedstawiamy kroki, które może wykonać każdy, aby oszczędzać energię...

Jakość energii elektrycznej jest pojęciem relatywnie nowym, a co za tym idzie dopiero zaczyna wpisywać się w techniczną rzeczywistość. Jakość, według definicji słownikowej, to zespół cech wyróżniających dany przedmiot. W przypadku zaś energii elektrycznej, należy bardziej mówić o towarze...

Coraz częściej spotyka się sytuacje gdy urządzenia, które w jednym miejscu nie sprawiają w żadnych problemów, zainstalowane w innym działają nieprawidłowo, nie działają wcale lub ich awarie następują nadzwyczaj często. Awarie urządzeń elektrycznych oraz błędy występujące w działaniu automatyki coraz częściej są efektem tak zwanej "złej jakości energii"...

O tym jak ważna jest pewność zasilania w procesach produkcyjnych wie każdy przedsiębiorca. Nawet najmniejsze zakłócenia i awarie mogą powodować przestoje oraz straty idące w tysiące, a nawet setki tysięcy złotych. Podobnie w budynkach biurowych...

Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną...

Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców spotyka się z problemem opłat za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej. Zdarzają się również przypadki opłat za energię bierną pojemnościową...

Moc bierna pojemnościowa jest również nazywana, na fakturze za energię elektryczną, mocą bierną oddaną. Przepisy nie pozwalają na jej wprowadzanie do sieci, dlatego za każdą jej ilość odbiorca jest obciążany karami o znacznej wysokości...

Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym poza energią czynną mogą pobierać również energię bierną. Energia ta potrzebna jest do wytworzenia pola magnetycznego (energia bierna indukcyjna) w silnikach, dławikach, transformatorach lub pola elektrycznego w kondensatorach i innych pojemnościach...

Czy bateria kondensatorów jest sprawdzonym rozwiązaniem? Jakie są rodzaje baterii kondensatorów? Jak wygląda procedura doboru baterii? Czy zainstalowanie baterii wymaga zgody dostawcy energii energii elektrycznej? Czy baterie kondensatorów wymagają obsługi?...

Zakup baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej to inwestycja, która powinna zwrócić się w ciągu jednego roku, maksymalnie dwóch lat. Jeżeli będziemy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, urządzenie to będzie nam służyć przez wiele lat i pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli jednak dokonamy nieprzemyślanego zakupu, kierując się wyłącznie kosztem urządzenia...

Sposób doboru baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej ma ogromny wpływ na ich późniejszą eksploatację, trwałość, a co za tym idzie, na koszty jakie poniesie ich użytkownik. Tylko prawidłowo dobrana bateria szybko się zwróci i będzie służyć bezawaryjnie przez wiele lat. Dziwi więc dlaczego wciąż wiele osób kupuje baterie w ciemno, opierając się wyłącznie na obliczeniach teoretycznych...

Na podstawie faktury można oszacować jedynie moc baterii kondensatorów. Pozostałych jej parametrów takich jak typ (dławikowa, zwykła, wzmocniona) i rodzaj regulatora (klasyczny, asymetryczny) z danych zawartych na fakturze wywnioskować nie można...

Każdy odbiorca energii elektrycznej w momencie podłączenia do sieci energetycznej deklaruje jaką maksymalną moc zamierza z niej pobierać. Wielkość ta określana jako moc umowna służy dostawcy do doboru odpowiedniego typu przyłącza, wielkości zabezpieczeń, a także jako podstawa do naliczania opłat stałych za energię elektryczną...

Przedsiębiorco! Czy wiesz co składa się na Twój rachunek za energię elektryczną? Zobacz jakie informacje można uzyskać czytając fakturę oraz gdzie można znaleźć oszczędności...

Opublikowana w roku 2002 norma PN-EN 50160 "Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych" jako tłumaczenie angielskiej wersji normy europejskiej EN 50160:1999 stała się podstawą obecnie obowiązujących uregulowań prawnych...

Podział odbiorców na grupy przyłączeniowe: Grupa I - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV; Grupa II - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV...